ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Օրինականացնել աշխատանքային միգրացիան

2012-09-06

ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի (ՄԶՄԿ) և Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) Հայաստանի առաքելության միջև երեկ ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր՝ «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016թթ. գործողությունների ծրագրի» և «Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի երեւույթի ուսումնասիրության և դրա կանխարգելման վերաբերյալ հայեցակարգի» շրջանակներում նախատեսված միջոցառումների իրականացման աջակցության վերաբերյալ: («Հայաստանի Հանրապետություն», էջ 5)