ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն թափուր աշխատատեղերի մասին

2012-04-25

 

ՄԱԿ ՀՀ փախստականների գրասենյակի աջակցությամբ իրականացվող փախստականների մասին տվյալների բազայի բարելավման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության ՞Համակարգչային կենտրոն՞ ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերի հինգ ամսով համալրման անհրաժեշտության մասին՝

 1. Նախագծի ղեկավար-ծրագրավորող - մեկ հաստիքային միավոր
 2. Տվյալների բազայի վարչարար - մեկ հաստիքային միավոր
 3. Ծրագրավորող - երկու հաստիքային միավոր

 

1. Նախագծի ղեկավարի աշխատատեղի հավակնորդից պահանջվոոմ են հետևյալ իմացությունները և հմտությունները՝

առնվազն հինգ տարվա  փորձ Java 1.6 ծրագրավորման լեզվով իրականացվող ծրագրային համակարգերի մշակման նախագծի ղեկավարի պաշտոնում, որոնց մշակման հիմքում ընկած են հետևյալ տեխնոլոգիաները՝

 • Java technologies
  • Remote Method Invocation
  • JINI
  • Java Messaging Servic
  • Java Management Extensions
  • Java Content Repository
  • Swing

 

 • Web Services
  • Apache Axis 2
  • Apache Tomcat 6.5, 7
  • REST
  • HTTP (s)

 

 • Databases
  • MySQL server
  • Oracle 11g
  • MS SQL Server 2000
  • Environment
   • Fedora Linux 11
   • Windows OS

 

 • Other

Shell scripting

Networking knowledge

Security awareness

FTP Server

Eclipse, NetBeans IDE, SQLYog

 

2. Ծրագրավորողի աշխատատեղի հավակնորդներից պահանջվոմ են հետևյալ իմացությունները և հմտությունները՝

Հավակնորդը պետք է ծանոթ լինի ծրագրավորման MS Visual Basic 6 լեզվին և ունենա խորը գիտելիքներ Java 1.6 ծրագրավորման լեզվի իմացության բնագավառում, ինչպես նաև առնվազն երեք տարվա ծրագրավորողի փորձ Java 1.6 ծրագրավորման լեզվով իրականացվող ծրագրային համակարգերի մշակման նախագծերում, որոնց մշակման հիմքում ընկած են հետևյալ տեխնոլոգիաները և ծրագրավորման գործիքային միջավայրերը՝

 • Java technologies
  • Remote Method Invocation
  • JINI
  • Java Messaging Servic
  • Java Management Extensions
  • Java Content Repository
  • Swing

 

 • Web Services
  • Apache Axis 2
  • Apache Tomcat 6.5, 7
  • REST
  • HTTP (s)

 

 • Databases
  • MySQL server
  • Oracle 11g
  • MS SQL Server 2000
  • Environment
   • Fedora Linux 11
   • Windows OS

 

 • Other

Shell scripting

Networking knowledge

Security awareness

FTP Server

Eclipse, NetBeans IDE, SQLYog

 

3. Տվյալների բազայի վարչարար նախագծողի աշխատատեղի հավակնորդներից պահանջվոմ են հետևյալ իմացությունները և հմտությունները՝

Հավակնորդը պետք է ծանոթ լինի ծրագրավորման MS Visual Basic 6 լեզվին, խորը գիտելիքներ և առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ ունենա Oracle 11g, MS SQL Server 2000, MySQL server տվյալների կառավարման համակարգերի հետ աշխատանքի բնագավառում, ծանոթ լինի MS ACCESS 2000 տվյալների կառավարման համակարգին, ունենա խորը գիտելիքներ Java 1.6 ծրագրավորման լեզվի իմացության բնագավառում, ինչպես նաև առնվազն երեք տարվա ծրագրավորողի փորձ Java 1.6 ծրագրավորման լեզվով իրականացվող ծրագրային համակարգերի մշակման նախագծերում, որոնց մշակման հիմքում ընկած են հետևյալ տեխնոլոգիաները և ծրագրավորման գործիքային միջավայրերը՝

 • Java technologies
  • Remote Method Invocation
  • JINI
  • Java Messaging Servic
  • Java Management Extensions
  • Java Content Repository
  • Swing

 

 • Web Services
  • Apache Axis 2
  • Apache Tomcat 6.5, 7
  • REST
  • HTTP (s)

 

 • Databases
  • MySQL server
  • Oracle 11g
  • MS SQL Server 2000
  • Environment
   • Fedora Linux 11
   • Windows OS

 

 • Other

Shell scripting

Networking knowledge

Security awareness

FTP Server

Eclipse, NetBeans IDE, SQLYog

 

Աշխատանքների կատարման տևողությունը` հինգ ամիս:

            Թափուր աշխատատեղերը զբաղեցնելու ցանկություն ունեցող հավակնորդները պետք է մինչև սույն թվականի մայիսի 13-ը իրենց մասին տեղեկությունները (cv) էլեկտրոնային եղանակով փոխանցեն "Համակարգչային կենտրոն" ՊՈԱԿ-ին հետևյալ հասցեով` http://www.sadrap@rambler.ru: