ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ<br/>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ սահմանահատումների ծավալներն ըստ տարիների


հազար
մարդ

Տարեթիվը

Ժամանել են

Մեկնել են

Սալդո

Ուղևորահոսքերի ընդհանուր ծավալը

Ուղևորահոսքերի աճը/նվազումը նախորդ տարվա համեմատ, %-ով

2000

399,7

457,2

-57,5

856,8

-

2001

508,2

568,6

-60,4

1076,8

125,7

2002

590,7

593,4

-2,7

1184,0

110,0

2003

618,3

628,5

-10,2

1246,9

105,3

2004

739,9

737,8

2,1

1477,7

118,5

2005

845,8

833,3

12,5

1679,2

113,6

2006

983,7

962,0

21,8

1945,7

115,9

2007

1293,6

1296,8

-3,2

2590,3

133,1

2008

1397,2

1420,2

-23,1

2817,4

108,8

2009*

1432.0

1457,0

-25,0

2889,0

102,5

2010*

1754,2

1800,9

-46,7

3555,1

-

2011*

1945,1

1988,9

43,8

3934,1

110,7

2012*

2191,8

2234,6

-42,8

4426,4

112,5

2013

2476,3

2507,5

-31,2

4983,8

112,6

2014

2734,6

2776,3

-41,7

5510,9

110,6

 * Հայաստանի հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման համակարգում իրականացվում են նպատակային ծրագրային արդիականացման աշխատանքներ, որի արդյունքում ճշգրտվել են նաև Հայաստան ժամանած և Հայաստանից մեկնած անձանց թվաքանակների տարբերությունները, որոնք կազմել են` 2009թ-ին՝ -19344 մարդ, 2010 թ-ին՝ -37941 մարդ, 2011թ-ին՝ -43481 մարդ և 2012 թ-ին՝ -44809 մարդ: