ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2013թ.

ՀՀ-ում օտարերկրացիների բնակությունը և քաղաքացիության ձեռքբերումը[1]


2013թ. 2-րդ կիսամյակ

N

Ցուցանիշներ

Ընդամենը

Այդ թվում՝ ԱՊՀ պետությունների քաղաքացիներ

նրանցից՝ ՌԴ քաղաքացիներ

1

Հաշվառման վերցված օտարերկրացիների թիվը

1140

571

484

2

ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների թիվը

3166

416

186

2.1

 

ժամանակավոր

2279

240

88

2.2

մշտական

463

161

94

2.3

հատուկ

424

15

4

3

ՀՀ քաղաքացիություն ստացած օտարերկրացիների թիվը

21142

740

637

4

Միգրացիոն օրենսդրության վարչական իրավախախտումներ կատարած օտարերկրացիների թիվը

701

37

15

5

ՀՀ-ում քրեական պատասխանատվության ենթարկված օտարերկրացիների թիվը

94

31

26

 

2013թ. 1-ին կիսամյակ

N

Ցուցանիշներ

Ընդամենը

Այդ թվում՝ ԱՊՀ պետությունների քաղաքացիներ

նրանցից՝ ՌԴ քաղաքացիներ

1

Հաշվառման վերցված օտարերկրացիների թիվը

2555

1678

1469

2

ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների թիվը

2082

538

299

2.1

 

ժամանակավոր

1137

282

130

2.2

մշտական

497

232

160

2.3

հատուկ

448

24

9

3

ՀՀ քաղաքացիություն ստացած օտարերկրացիների թիվը

9702

610

513

4

Միգրացիոն օրենսդրության վարչական իրավախախտումներ կատարած օտարերկրացիների թիվը

384

74

41

5

ՀՀ-ում քրեական պատասխանատվության ենթարկված օտարերկրացիների թիվը

83

24

24

 

2013-2014 ուսումնական տարում ՀՀ բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորող օտարերկրյա քաղաքացիների թվաքանակը[2]

Ցուցանիշ

Ընդամենը

Այդ թվում` ԱՊՀ պետությունների քաղաքացիներ

նրանցից` ՌԴ քաղաքացիներ

Բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորող օտարերկրյա քաղաքացիների թիվը

5981

1839

1579[1] Ըստ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տրամադրած տեղեկատվության

[2] Ըստ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության տրամադրած տեղեկատվության