ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը «ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին միացման ձևով վերակազմակերպելու, «ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի վերանվանելու, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» (2014 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ N 1527-Ն որոշում)

  «ՀՀ  արտակարգ իրավիճակների նախարարության  աշխատակազմ»   պետական  կառավարչական հիմնարկը «ՀՀ  տարածքային կառավարման նախարարության  աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին միացման  ձևով վերակազմակերպելու, «ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմ» պետական  կառավարչական  հիմնարկը  «ՀՀ տարածքային  կառավարման   եվ  արտակարգ  իրավիճակների նախարարության  աշխատակազմ»   պետական  կառավարչական   հիմնարկի վերանվանելու, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ  իրավիճակների  նախարարության կանոնադրությունն  ու  աշխատակազմի  կառուցվածքը  հաստատելու,   ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին » (հավանության է արժանացել 2014 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ N 1527-Ն որոշմամբ) (6.06 ՄԲ)